GŁÓWNI SPONSORZY KLUBU:
SPONSORZY KLUBU:
PARTNERZY KLUBU:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


 

 1. Wysokość minimalnej składki miesięcznej poczynając od września 2019 roku ustala się na kwotę 105 zł.
 2. W odniesieniu do rodzin wielodzietnych, których dzieci są członkami stowarzyszenia-składka miesięczna w przypadku pierwszego dziecka wynosiminimalnie 105 zł oraz minimalnie 80 zł w przypadku drugiego i kolejnego dziecka.
 3. Składka członkowska dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wynosi minimalnie 85 zł na pierwsze  dziecko  oraz  minimalnie 55 zł w przypadku drugiego dziecka.
 4. Dzieci pracowników Stowarzyszenia zwolnione  są z opłaty składki członkowskiej.
 5. Składki płatne są z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.
 6. Składki płatne na konto Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                Wpłat należy dokonywać na:
  Klub Piłkarski Progres
  ul. Mostowa 13/5
  66-400 Gorzów Wlkp.
  NIP: 59933166635
  Nr konta: 66 1750 0012 0000 0000 2195 9618
  Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana np. Krzysztof Kowalski, składka klubowa za lipiec.

Nasi sponsorzy i partnerzy: