GŁÓWNI SPONSORZY KLUBU:
SPONSORZY KLUBU:
PARTNERZY KLUBU:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


 

  1. Wysokość minimalnej składki miesięcznej poczynając od września 2019 roku ustala się na kwotę 105 zł.
  2. W odniesieniu do rodzin wielodzietnych, których dzieci są członkami stowarzyszenia-składka miesięczna w przypadku pierwszego dziecka wynosiminimalnie  105  oraz minimalnie 80 zł w przypadku drugiego i kolejnego dziecka.
  3. Składka członkowska dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wynosi minimalnie  85 zł na pierwsze  dziecko  oraz  minimalnie 55 zł w przypadku drugiego dziecka.
  4. Dzieci pracowników Stowarzyszenia zwolnione  są z opłaty składki członkowskiej.
  5. Składki płatne są z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.
  6. Składki płatne na konto Stowarzyszenia.

Nasi sponsorzy i partnerzy: