z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.  ul. Mostowa 13 lok. 5, 
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

KONTAKT: 606220217